Hieronder vindt u een overzicht met producten die Megaborn biedt binnen de Aanpak Duurzaam GWW. U kunt de selectie aanpassen door gebruik te maken van de filteroptie.

 • 17. Haalbaarheidsnotitie/advies

  Wat is er nodig voor het project of programma om het met de gestelde ambities: budgetten, planning, kwaliteit en stakeholderbetrokkenheid te realiseren?

 • 18. Verantwoordingsrapportage

  Wat is het effect van de maatregelen voor het project of programma op de gestelde ambities: budgetten, planning, kwaliteit en stakeholderbetrokkenheid?

 • 20. Omgevingsmanagement

  Strategisch, tactisch en operationeel omgevingsmanagement voor maximaal draagvlak op de maatregelen.

 • 21. Trainingen

  Verschillende op maat gesneden duurzaamheidstrainingen voor iedereen die werkzaam is in de GWW- en spoorsector.

 • 22. Volledig advies van Alpha tot Omega

  Het volledig ontzorgen van de klant. De klant besteld een gewenst eindresultaat en Megaborn levert.

 • 23. Projecten volledig CO2 neutraal uitvoeren

  Het onderzoeken en adviseren van de benodigdheden voor het compleet CO2 neutraal uitvoeren van een project.

 • 24. Duurzame mobiliteitsplan/visie

  Het bevorderen van (elektrische)fietsen, elektrisch OV en EV’s. Hoe dit moet worden aangepakt en hoe dit aansluit op ambities en beleid.

 • 25. CO2 en Aerius berekeningen projecten & BPKV en rapportage

  Hoeveel CO2/NO2 wordt uitgestoten bij een project? Welk beeld hoort hier bij? Welke maatregelen kunnen dit verminderen? Hoe kunnen CO2 en NO2 worden meegenomen in de BPKV gunning criteria?

 • 26. Laadpaal distributie advies

  Een correcte laadpaaldistributie stemt de vraag en het aanbod naar laadfaciliteiten af, en bevorderd ook de adaptatie van EV’s.