Voor strategische locaties van laadpalen en om wildgroei van laadpalen in de openbare ruimte te voorkomen is beleid nodig. Vragen als: waar komt een laadpaal in de openbare ruimte, onder welke voorwaarden en moet het een AC- of DC-laadpaal worden blijven een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast is een correct handhavings- en gebruiksbeleid ook van groot belang. Onze verkeerskundigen/duurzaamheidsadviseurs staan klaar om u te adviseren over laadpalenbeleid, het aanvragen van toetsen en het voorbereiden van verkeersbesluiten.

In het regeerakkoord staat dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos dienen te kunnen rijden. Als onderdeel van het Klimaatakkoord is daarnaast de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. Die geeft aan dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal plug in hybride of volledig elektrische auto’s. Gemeentes zijn verplicht een trekkende rol te nemen bij de uitrol van publieke laadinfrastructuur. U hoeft dit als gemeente niet alleen te doen.

Via een collectieve aanbesteding verlenen sommige provincies namens een aantal gemeentes een concessie aan een zogenoemde Charge Point Operator (CPO). De CPO is verantwoordelijk voor de plaatsing, het beheer, onderhoud en exploitatie van publieke laadinfrastructuur.

 

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Thijs maarten.thijs@megaborn.com of 06 156 724 71