Leerdoelen
De e-learning & workshop heeft de volgende leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in de toepassingsmogelijkheden van de Aanpak Duurzaam GWW;
  • Inzicht krijgen in toepassing van de diverse tools;
  • Inzicht krijgen hoe tools samenhangen met andere methodieken en hoe ze ondersteunen bij het helder krijgen van de vraag, een contract en de realisatie in een project;
  • Inzicht hoe de verschillende methodieken helpen bij de communicatie;
  • Toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW aan de hand van een case.

Inhoud
De cursus start met een digitaal trainingspakket (e-learning) van circa 6 uur. Dit pakket bestaat uit 4 leermodules inclusief audio. Hierin wordt ingegaan op de achtergrond van de Aanpak Duurzaam GWW (module 1), de processen en methodieken van de Aanpak (module 2) en de instrumenten die gebruikt worden in de Aanpak (module 3). De vierde module omvat een eindtoets ter voorbereiding op het 2e onderdeel, de workshop. De praktijkgerichte workshop duurt een halve dag en bestaat uit een reflectie op de e-learning, het uitvoeren van een praktijksimulatie om tot een gezamenlijk Ambitieweb en set aan maatregelen te komen en praktische tips. De workshop wordt toegespitst op de achtergrond van de deelnemers/deelnemende organisatie.