Het Duurzaam GWW ontwikkeltraject werkt vanuit het principe: het gaat niet om veranderen of primair nieuwe dingen leren doen, maar om het goede steeds beter te doen, vanuit de praktijk van alledag, met de processen van alledag. En om het steeds beter te willen doen. Duurzaam GWW is niet iets extra’s, maar business-as-usual. En het hoeft ook niet meer tijd en geld te kosten als het al vroeg in het project effectief wordt opgepakt. En als de condities en de mindset zodanig is dat het ook tot succes kan leiden.

Daarom is de ontwikkelaanpak er op gericht om DGWW-procesverbeteringen en schijnbaar nieuwe aspecten, die men in theoretische vorm heeft geleerd in de e-learning, op natuurlijke wijze in te laten passen in de gangbare processen.

In het ontwikkeltraject gaat het om ‘learning on the job’: We gaan met de deelnemers het diepe in en zorgen dat er echt spanningen worden ervaren, niet om te weerstanden op te roepen maar om mensen te laten ervaren hoe je dan vanuit samenwerking creatief wordt en out-of-the-box leert denken. Duurzaamheid gaat namelijk ook over samenwerken en samen focus aanbrengen, ambities durven stellen, anderen durven te betrekken, te leren van ervaringen en keuzes durven maken. We doen dit in een echt project om het concreet en persoonlijk te maken, anders wordt het te gemakkelijk om in oud gedrag terug te vallen. We doen dit uiteraard wel begeleid om een veilige leeromgeving (wel in een echt project) te creëren. Het effect hiervan is dat de deelnemers ervaren hoe het kan, wat bij hun past en hoe ze zich verantwoordelijk voelen om het te blijven doen en blijven verbeteren. Maar dat ze daardoor ook beter kunnen delen van wat wel werkt en wat niet en hoe collega’s verbeteringen kunnen aandragen.