De in stap 3 van het stappenplan Duurzaam GWW geformuleerde maatregelen verwerkt Megaborn in een kadernota voorzien van een interrelatieschema op thema, beleid én actor om zo de integraliteit tussen de maatregelen te waarborgen.

De kadernota en het interrelatieschema op thema, beleid en actor wordt opgesteld in stap 4 (vertaalslag naar specificaties en ontwerp) van het stappenplan Duurzaam GWW.