Megaborn voert een stakeholderinventarisaties- en analyses uit aan de hand van het concept van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) in combinatie met het inzetten van de Omgevingswijzer. Ten behoeve van de inventarisatie wordt op basis van de thema’s van de Omgevingswijzer onderzocht welke stakeholders een belang hebben bij het project. Vervolgens wordt de Omgevingswijzer ook ingezet als instrument om het belang van de stakeholders te inventariseren aan de hand van de thema’s. Het resultaat van de stakeholderinventarisatie- en analyse m.b.v. de Omgevingswijzer bestaat uit:

  • Een overzicht van alle betrokken stakeholders
  • Per stakeholder de volgende informatie: NAW-gegevens, contactpersoon, hoedanigheid of typering, aard van belang, mate van belang, mate van invloed, risico’s, standpunt, samenwerking met andere stakeholders (allianties, maatregelen/acties, correspondentie, verslagen en maatregelen in ogen van de stakeholder
  • Een ingevulde Omgevingswijzer per stakeholder
  • Een rapportage waarin de ingevulde Omgevingswijzers met elkaar worden vergeleken en geanalyseerd en waarin een advies is opgenomen voor de wijze waarop het project om kan gaan met de verschillende stakeholders voor een zo breed mogelijk draagvlak.

De stakeholderinventarisatie- en analyse wordt opgesteld in stap 1 (analyse vraag en ambities) van het stappenplan Duurzaam GWW.