Na het vaststellen van de strategienotitie is het van belang de implementatie te starten. De implementatie wordt gestart conform een uitvoeringsprogramma Duurzaam GWW. Megaborn stelt dit uitvoeringsprogramma op in samenwerking met de organisatie. Megaborn presenteert het uitvoeringsprogramma aan o.a. het bestuur van de organisatie.