Het coachingstraject dient om de implementatie van Aanpak Duurzaam GWW in de projecten bij de organisatie op natuurlijke wijze verder te begeleiden en te stimuleren. Zowel bij de eigen organisatie als externe partijen.

Voor dit coachingstraject zijn een aantal hoofddoelen geformuleerd:

  • Zorgen dat in projecten Duurzaamheid gemaximaliseerd wordt en de Aanpak Duurzaam GWW goed wordt opgepakt (intern en extern);
  • Zorgen dat Duurzaamheid goed wordt verankerd in de stukken voor het initiatief, planfase, ontwerpfase, de offertes, de contracten en de keuze voor de wijze van marktbenadering;
  • Zorgen dat leerervaringen worden geborgd en gedeeld in de afdelingen;
  • Zorgen dat de Aanpak wordt verankerd in de werkmethoden van de organisatie.

Om te zorgen dat in nader te bepalen projecten duurzaamheid en Duurzaam GWW goed worden opgepakt en duurzaamheidskansen worden benut is het gewenst dat er een aantal activiteiten worden verricht in de meer conditionerende zin.

Megaborn zal optreden in de coachingsrol als ‘QA-quality assurance’ in de schil van een project. Met als achtergrond de coaching/advies-expertise en de expertise van Aanpak Duurzaam GWW inzetten om gericht de juiste adviezen/ideeën aan te reiken te geven en de juiste coachende impulsen te geven.