In een organisatie waar draagvlak is voor het aan de slag gaan met de Aanpak Duurzaam GWW is de volgende stap om een strategie uit te werken. In deze strategie staat de wijze waarop het werken met de Aanpak Duurzaam GWW wordt geïmplementeerd in de organisatie. Megaborn stelt hiervoor een strategienotitie op in samenwerking met de organisatie. Megaborn presenteert de strategie notitie aan o.a. het bestuur in een organisatie.