Megaborn vertaald in deze stap de informatie die is verkregen in stap 1 en 2 van het stappenplan Duurzaam GWW naar een initiatiefvoorstel inclusief een ambitiestelling. De geformuleerde ambities worden tevens vertaald naar concrete doelstellingen. Met dit initiatiefvoorstel is de basis gelegd voor het verdere verloop van het project.

Het initiatiefvoorstel inclusief ambitiestelling wordt opgesteld in stap 3 (vastleggen ambities en kansen) van het stappenplan Duurzaam GWW.