Megaborn vertaalt de in stap 3 van het stappenplan Duurzaam GWW geformuleerde ambities en kansen naar specificaties op maatregelen en één of meerdere ontwerpen. Hierbij wordt zorg gedragen voor de integraliteit. De specificatie wordt gedaan op basis van een Multi Criteria Analyse (MCA).

De specificaties en de ontwerpen worden opgesteld in stap 4 (vertaalslag naar specificaties en ontwerp) van het stappenplan Duurzaam GWW.