De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het verankeren van duurzaamheid in visie en beleid en het in projecten meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase met als doel het streven naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Hierbij draait het in het beleidsproces om het verankeren van duurzaamheid in strategisch en uitvoerend beleid en in het projectproces om het meewegen van duurzaamheidsaspecten in samenhang met de technische aspecten in alle fases van een project. Dit gebeurt aan de hand van een steeds terugkerend proces van het formuleren, vastleggen en uitvoeren van duurzaamheidsambities en het bepalen van kansen en deze door te geven naar de volgende beleids- en projectfase.

Visie op samenwerken aan Duurzaamheid met Duurzaam GWW

Samen zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland; samen zorgen dat bereikbaarheid van mensen en organisaties geen probleem meer is; samen zorgen dat infrastructuur een dienst voor een duurzame dynamische samenleving is; samen zorgen dat de creativiteit en het innovatief vermogen van de markt ten volle wordt benut; en zo, samen, Nederland tot voorbeeld maken van hoe infrastructuur ingepast wordt in een drukke en duurzame samenleving.

Door samen aan duurzaamheid te werken worden kansen gecreëerd. Door krachten te bundelen hoeft een ieder niet zelf het wiel uit te vinden. Kennis en ervaring wordt gedeeld, men zoekt elkaar op en ondersteunt elkaar in het proces. Het samenspel tussen markt en opdrachtgevers biedt ruimte aan innovatieve en duurzame oplossingen. Juist ook voor de beperkte tijd en budgetten waarmee men vaak worstelt. De Aanpak Duurzaam GWW faciliteert dit samenwerkingsproces.

Gedachte achter Duurzaam GWW

Aan de basis van Duurzaam GWW staan een drietal gedachten:

  • Als én belangen én beelden helder zijn kunnen mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eventuele bijdrage aan het project.
  • Elk project is uniek en kent zijn eigen palet aan ruimtelijke/duurzaamheidsaspecten.
  • Als men zo vroeg mogelijk in kansen denkt en iedereen de ruimte laat om bij te dragen, maar wel focus houdt, zullen projecten beter en soepeler verlopen.

De procesaanpak van Duurzaam GWW

Bij de Aanpak draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende fases van het beleid en project, die aansluiten op het traditionele beleids- en projectproces. Deze stappen zijn in elke fase dezelfde.