Één van de belangrijkste aspecten van het werken met een nieuwe procesaanpak is de monitoring en beleidsimplementatie. Enkel op deze wijze wordt het effect van het werken met de Aanpak Duurzaam GWW inzichtelijk. Daarnaast genereren positieve effecten weer meer enthousiasme voor de Aanpak. Megaborn verzorgt de complete methodiek rondom de monitoring en kan de organisatie daarin begeleiden.