Hoeveel CO2 komt er vrij bij een project? Wat moet ik me hier bij voorstellen? Mag mijn project wel doorgaan met de nieuwe stikstofregels?

Deze vragen spelen steeds meer binnen overheidsprojecten. Megaborn kan u hier bij helpen. Wij bieden u de volgende producten aan:

 • Voor CO2
  • Berekeningen van projecten. De CO2 voetafdruk van uw project of projectprogramma berekenen met handreikingen voor reductiemaatregelen
  • CO2-reductie als BPKV-gunningscriterium. Berekeningen en protocollen om CO2-reductie als gunningscriterium in te kunnen zetten. Gericht op jaardoelstellingen als 50% reductie gebruik fossiele brandstoffen
  • Berekeningen van organisaties. Een organisatorische CO2 voetafdruk volgens de CO2 Prestatieladder methodiek behoort ook tot de mogelijkheden. Het voordeel is dat u als organisatie of overheidsinstantie gecertificeerd bent
  • Perspectiefberekeningen. Hierbij visualiseren wij de CO2 uitstoot van uw project of organisatie op een manier die voor ieder helder is. Met handreikingen hoe u sneller op de reductiedoelstellingen komt en toch in balans blijft
 • Voor AERIUS
  • Sinds de nieuwe stikstofregels staan veel bouwprojecten stil. Er moet eerst worden aangetoond dat bij dit bouwproject geen toename is stikstofdepositie zal toenemen. Megaborn biedt een volledige stikstofdepositieberekening aan in een overzichtelijke rapportage. Hierbij is de huidige situatie, omleidingssituatie en de realisatiesituatie meegenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Niels van Amstel 06 52 315 366 Niels.van.amstel@megaborn.com