Megaborn verzorgt trainingen op het gebied van onder andere de Aanpak Duurzaam GWW voor iedereen die werkzaam is in de GWW- en spoorsector. Daarnaast geeft Megaborn trainingen die werken aan duurzaamheid ondersteunen, zoals trainingen op het gebied van: integraal projectmanagement, functioneel specificeren, aanbesteden en contracteren, gunnen op duurzaamheid, risicomanagement en SSK ramingen.

De trainingen zijn gebaseerd op projectervaringen. Megaborn heeft ruime ervaring met het geven van trainingen en is daarnaast mede ontwikkelaar en grondlegger van en de Aanpak Duurzaam GWW. En als toepasser ervan op projecten beschikken we over de kennis wat werkt en wat beter kan. Onze kennis is dus zeer uitgebreid en dit brengen we graag over.

Tijdens onze trainingen worden de basisvaardigheden ontwikkeld en verbeterd en worden nieuwe methoden geïntroduceerd. Onze trainingen geven een directe vertaalslag naar de eigen praktijk. Tijdens een training staat de praktijk van de deelnemer centraal en de werkwijze kenmerkt zich als ‘leren door te doen’. Deze beproefde combinatie van praktijkcases en oefenen heeft zijn effectiviteit al jaren bewezen. Daarnaast worden er praktische handvatten uitgereikt om nog effectiever te handelen en te communiceren. Door trainers uit de praktijk.

Met de training Aanpak Duurzaam GWW leert u op een praktische manier samen duurzaamheid in projecten in de GWW sector concreet te maken. En leert u duurzaamheidskansen en -ambities in kaart te brengen en maatregelen en actoren te bepalen.

E-learning & workshop

Ontwikkeltraject

Coachingstraject