Megaborn begeleidt de opzet van MKB-convenanten / Green Deals. Zo heeft Megaborn ervaring met het opzetten van de Green Deals Duurzaam GWW en Duurzame Logistiek in de Bouw. In dit proces verbinden wij partijen, faciliteren wij diverse zaken en stellen we de convenanten op. Tevens verzorgen wij de budgettering.