Megaborn stelt verantwoordingsrapportages op om de beoogde duurzaamheidsprestatie te verantwoorden en onderbouwen. Deze rapportage dient als basis voor de overdracht naar een marktpartij maar ook ter verantwoording naar interne opdrachtgevers. De verantwoordingsrapportage bevat een onderbouwing dat wordt voldaan aan de wensen van de opdrachtgever en stakeholders. Maatregelen in ontwerp, uitgangspunten of randvoorwaarden, specificaties, gunningscriteria e.d. worden tevens vastgelegd. De verantwoordingsrapportages worden opgesteld in stap 6 (verantwoording duurzaamheid) van het stappenplan Duurzaam GWW.