Megaborn verzorgt een globale check op de (financiële en/of maatschappelijke) haalbaarheid van een project in relatie tot de gestelde ambities. De haalbaarheid wordt gechecked op basis van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) en/of een raming op basis van de SSK-methodiek.

De haalbaarheidsnotities/adviezen worden opgesteld in stap 5 (afwegen en toetsen duurzaamheid) van het stappenplan Duurzaam GWW.