Om de milieueffecten kwantificeerbaar te maken, worden deze met behulp van het programma DuboCalc omgerekend tot de effecten die zij hebben op het milieu uitgedrukt in onder andere CO2-equivalenten en SO2-equivalenten. Deze milieueffecten worden weer vertaald in schaduwprijzen. De MilieuKostenIndicator (MKI) is een sommatie van deze schaduwprijzen. Hoe hoger de MilieuKostenIndicator hoe slechter het materiaal voor het milieu is.

Het uiteindelijke doel is om significante milieuwinst te bereiken in ontwerpen, uitvoeringen en inschrijvingen van GWW werken. DuboCalc is daarmee met name interessant voor inschrijvingen op basis van BKPV criteria (beste prijs-kwaliteitverhouding). Opdrachtgevers kunnen zo inschrijvingen snel en uniform beoordelen op milieukosten. Potentiele opdrachtnemers en derden kunnen de milieukosten van verschillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten vergelijken en hun inschrijving mogelijk verbeteren.