Green Deal Duurzaam GWW, NLingenieurs

Megaborn is mede-ontwikkelaar en trekker van de Aanpak Duurzaam GWW en mede-opsteller van de Green Deals Duurzaam GWW 1.0 en 2.0. In het proces van de totstandkoming van de Green Deals heeft Megaborn zowel de rol als verbinder als inhoudelijk deskundige vervult. De invulling van deze rollen bestond uit het verbinden van geïnteresseerden organisaties, het enthousiasmeren van organisaties en het schrijven van de teksten van de Green Deals.

De Green Deals omvatten diverse producten die Megaborn aanbied voor organisaties die aan de slag willen met de Aanpak, zoals een statement, visie(nota), strategie (notities) en een uitvoeringsprogramma.