Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust!

5 juni 2022 stonden de straten in de Zeeheldenbuurt te Schijndel blank.

Leuk voor de kinderen, “maar hoe gaat dat in de toekomst? Het was ook niet de eerste keer dat deze problemen zich voordeden. Hoog tijd om de buurt aan te pakken dus! Gemeente Meierijstad heeft Megaborn gevraagd dit project te begeleiden. Dit doen we samen met Los stad en land die de ontwerpen maakt.

Om de wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, worden extra grote rioolbuizen voor regenwater aangelegd. Deze leiden het water uit eindelijk via watergangen naar een gebied buiten de bebouwde kom, waar het water rustig aan de bodem in kan zakken. Maar dat is niet alles. Door ook in de buurt oppervlakkig meer water vast te houden, trekt meer water ter plekke de grond in. Daardoor houden we meer water in de buurt vast. Dit zorgt dan weer voor gezondere en vochtige bodem in de zomer. Hiervoor vragen we ook de hulp van de bewoners. Zij kunnen op kosten van gemeente Meierijstad mee doen met het afkoppelen van hun regenpijpen en het regenwater in hun voortuin opvangen.

Een ander belangrijk uitgangspunt is om de straten groener en natuurvriendelijker te maken. Door bijvoorbeeld het doel te stellen dat 30% van de straten in de schaduw van bomen moet vallen, ontstaat een gesprek wáár de bomen moeten komen en niet óf er bomen moeten komen. Verder zullen plantvakken minder met gras en meer met vast planten worden beplant, wat bijvoorbeeld weer tot betere leefomstandigheden voor insecten leidt.

Ondertussen werkt het project als een olievlek, waar eerst de vraag was om de straten klimaatrobuust te maken, gaan er nu ook stemmen op om de naastgelegen schoolpleinen op eenzelfde manier aan te pakken. En dat is misschien nog wel leuker voor de kinderen.

Bron foto: website TV Schijndel