Door een aantal vragen te beantwoorden kunt de problematiek, maatschappelijke behoeften en nationale en lokale ambities binnen het project (opnieuw) analyseren. Deze vragen zijn een onderdeel van Aan de slag met Aanpak Duurzaam GWW.

Vragen voor stap 1 Analyseren vraag en ambities binnen de Initiatieffase

1. Verken de vraag: wat is de vraag achter de vraag?
Wat is de vraag achter de vraag: wat is het probleem dat aangepakt moet worden? Wat zijn de gewenste functionaliteiten? Welke behoefte is er, bij welke partijen? Wat wil je feitelijk oplossen, aanpakken, verbeteren? Welke knelpunten zijn er in de huidige situatie?

Aan elke ontwikkeling ligt een maatschappelijke behoefte ten grondslag: er is vraag naar verbetering. Zoals een nieuwe verbinding om mobiliteit te bevorderen, een waterzuiveringsinstallatie om de waterkwaliteit te verbeteren, een waterkering om bescherming te bieden tegen een stijgende zeespiegel… Hier ligt een directe relatie met duurzaamheid: er is een behoefte op gebied van People, Planet of Profit.
Ontdek de vraag achter de vraag, formuleer dit in gewenst resultaat (functioneel)

2. Wat is de betekenis van duurzaamheid in de ontwikkeling?
In welk opzicht vervult het programma/ de geplande ontwikkeling een duurzame functie: een maatschappelijke, ecologische of economische behoefte? Welke problematiek wordt aangepakt door middel van de ontwikkeling/ het project (bijvoorbeeld onvoldoende bereikbaarheid)?
Wat is er zodoende ‘inherent duurzaam’ aan de ontwikkeling? Of: welke functie/ behoefte wordt er vervuld voor duurzaamheid; voor people, planet en/ of profit?
Bijvoorbeeld: de aanleg van een nieuw spoor voorziet in een (duurzame) mobiliteitsbehoefte, een ondertunneling van bestaande weg kan bijdragen aan leefbaarheid van de omgeving, een ecoduct houdt de ecologische structuur in stand, een nieuw gemaal behoudt of verbetert de waterbalans.
Dit is het uitgangspunt voor duurzaamheid: dé doelstelling voor duurzaamheid!

Anderzijds: waar is de ontwikkeling in de basis juist niet duurzaam: waar treden conflicten op met de (vigerende) duurzaamheidsdefinitie, beleid, ambities? Waar worden nieuwe knelpunten geïntroduceerd ten gevolge van het programma of de voorziene ontwikkeling?
Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw bedrijventerrein roept ook nieuwe mobiliteitsbehoefte in het leven. Nieuwe wegen zorgen voor een van daarmee CO2-uitstoot, hinder voor omgeving, ruimtebeslag, doorsnijden ecologische structuren…
Dit is basis voor verbeterpunten en optimalisering van duurzaamheid in de ontwikkeling

3. Wat zijn de duurzaamheids ambities binnen een gebied of organisatie?
Wat zijn de drijfveren voor duurzaamheid? Welke specifieke ambities zijn er voor een gebied of een programma geformuleerd? Waarom moeten de ontwikkelingen duurzaam zijn? Wat zijn de belangen van betrokkenen? En wat zijn ambities, doelstellingen, beleid van de opdrachtgever?

Drijfveren kunnen zijn: economische doelstellingen (korte – lange termijn), behalen van (zeer korte) doorlooptijd, voldoen aan wet- en regelgeving, imago, prestige, meerwaarde voor milieu/welzijn/ welvaart, verkrijgen van politiek of maatschappelijk draagvlak enzovoort
Dit vormt het uitgangspunt voor het opstellen van projectdoelstellingen

Terug naar: Stappenplan Duurzaam GWW