Thema Bestaand Gewenst Alternatief
Energie & Klimaat:
Materialen & Grondstoffen:
Water:
Bodem:
Ecologie & biodiversiteit:
Ruimtegebruik:
Ruimtelijke kwaliteit:
Welzijn:
Sociale Relevantie:
Bereikbaarheid:
Investering:
Vestigingsklimaat: