Het coachingstraject dient om de implementatie van Duurzaam GWW in de projecten in het algemeen van het waterschap op natuurlijke wijze verder te begeleiden en te stimuleren, bij zowel de eigen organisatie als externe partijen.

Voor dit coachingstraject zijn een aantal hoofddoelen geformuleerd:

  • Zorgen dat in projecten Duurzaamheid gemaximaliseerd wordt en de Aanpak Duurzaam GWW goed wordt opgepakt (intern en extern);
  • Zorgen dat Duurzaamheid goed wordt verankerd in de stukken voor het initiatief, planfase, ontwerpfase, de offertes, de contracten en de keuze voor de wijze van marktbenadering en bouworganisatiemodel;
  • Zorgen dat leerervaringen worden geborgd en gedeeld in de afdelingen en over de projecten heen;
  • Zorgen dat de Aanpak wordt verankerd in de werkmethoden van het waterschap, door in de ruimte die het project daarvoor biedt handvatten aan te geven.

Om te zorgen dat in nader te bepalen projecten duurzaamheid en Duurzaam GWW goed worden opgepakt en duurzaamheidskansen worden benut is het gewenst dat er een aantal activiteiten worden verricht in de meer conditionerende zin.

Megaborn zal optreden in de coachingsrol van soort ‘QA-quality assurance’ in de schil om projecten heen. Met als achtergrond de coaching/advies-expertise en de expertise van Duurzaam GWW met uitgebreide ervaring op diverse grote en kleine projecten en beleidsaspecten om gericht de juiste adviezen/ideeën aan te reiken te geven en de juiste coachende impulsen te geven.