Venuslaan, Nieuw-Lekkerland

Megaborn is als mede-opsteller van de Green Deal al in 2010 begonnen met het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW, bij de reconstructie van de Venuslaan e.o. in Nieuw-Lekkerland. De reconstructie van de Venuslaan was daarmee het eerste project wat compleet werd uitgevoerd conform de Aanpak Duurzaam GWW en is daarmee een icoonproject voor zowel de Green Deal als de verduurzaming van de ingenieurssector.

Het project was niet enkel uniek vanwege de introductie van de Aanpak Duurzaam GWW. Megaborn heeft namelijk naast het uitvoeren van het project ook direct een opleidingstraject opgesteld en doorgelopen voor de afdeling Voorbereiding, Realisatie en Beheer van de gemeente Molenwaard om de medewerkers kennis te laten maken met de werkwijze en instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW. Het succes van de toepassing van de Aanpak in combinatie met het succes van het opleidingstraject heeft ervoor gezorgd dat het project wordt gebruikt als lesmateriaal en case voor de hedendaagse opleidingen Duurzaam GWW.

De Aanpak heeft geleid tot drie belangrijke successen:

  • Door de toepassing van de Omgevingswijzer zijn alle beleidsvelden en potentiele kansen meegenomen en is de projectscope beter afgestemd op kansmaximalisatie, zoals het realiseren van gegarandeerde minimale zetting over een lange periode;
  • Door de toepassing met het Ambitieweb kon met de bewoners een hoger ambitieniveau worden afgesproken en hun rol in het realiseren ervan;
  • Door de Aanpak en de helderheid over de kansen en de focus/ambities is een volledige integrale aanpak door aannemer samen met de bewoners uitgevoerd en werd het mogelijk potentieel conflicterende zaken als meer parkeerplaatsen en versterken groenbeleving met elkaar in evenwicht te realiseren. Tevens is er een betere wateroplossing gekomen en een zeer omgevingsvriendelijke uitvoering gerealiseerd.

Vanzelfsprekend bestond het project en de introductie van de Aanpak Duurzaam GWW niet enkel uit successen. De hindernissen zijn vertaald naar leerpunten om in de toekomst meer succes te behalen. Deze leerpunten zijn verwerkt in de vernieuwde versie van de Aanpak en de opleidingen.