Het ambitieweb is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen en vast blijven houden van de Duurzaamheidsambities gedurende het hele project. Het ambitieweb is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Dankzij het gebruik van het ambitieweb is men in staat om duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van de organisatie te vertalen naar projecten. Het ambitieweb kan ook heel goed gebruikt worden bij het vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

Het ambitieweb bestaat uit een drietal niveaus:

  • Niveau 1: ‘Inzicht in’ de grootste duurzaamheidsbelasting op het thema. Om daar vervolgens een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is dan de ‘grijze situatie ’. Bijvoorbeeld het minimaal voldoen aan de MVI criteria van RVO.
  • Niveau 2: Het stellen van concrete reductiedoelstellingen en het bereiken van significante verbeteringen op dit thema.
  • Niveau 3: Toegevoegde waarde: in plaats van ‘minder slecht’, is er geen negatieve
    belasting (klimaatneutraal, energieneutraal, sluiten van de kringlopen) of wordt zelfs een positieve bijdrage geleverd op dit thema, bijvoorbeeld het leveren van energie.

Het samenstellen van een ambitieweb gebeurt meestal tijdens een interactieve sessie met alle betrokkenen onder begeleiding van een (ervaren) facilitator. Diverse organisaties hebben die reeds. Je kunt het ambitieweb op verschillende manieren inzetten:

  • Generiek ambitieweb op beleids- of programmaniveau: Het generieke ambitieweb pas je toe op beleidsniveau en niet op een specifiek project. Een generiek ambitieweb geeft richting aan programma’s en projecten. Dit kan gericht zijn op de hele organisatie of voor een bepaald beleidsthema of deelprogramma.
  • Project ambitieweb: Het project ambitieweb wordt ingezet om van een project gezamenlijk de duurzaamheidsambities te bepalen. Als je over een generiek ambitieweb beschikt, dan kun je dat als uitgangspunt gebruiken.
  • Evaluatie ambitieweb: Het evaluatie ambitieweb wordt gebruikt om te evalueren hoe duurzaam het project nu in werkelijkheid heeft uitgepakt. Dit kun je dan gebruiken ter verantwoording richting de opdrachtgever.

Om het opstellen van een ambitieweb vlot en correct te laten verlopen is het handig om een externe facilitator een sessie te laten begeleiden. Megaborn heeft ruime ervaring met het begeleiden van ambitieweb sessies.