Binnen de Aanpak Duurzaam GWW zijn een viertal tools beschikbaar. Megaborn voegt daar een vijfde tool, de Innovatiewijzer, aan toe.

Omgevingswijzer

Analyseren van beleid en in beeld brengen duurzaamheid van opgaves

Ambitieweb

Formuleren, vastleggen en vast blijven houden van duurzaamheidsambities

CO²-Prestatieladder

Reduceren van CO2 binnen bedrijfsvoering, projecten en de keten

DuboCalc

Berekenen milieueffecten en energiegebruik van materiaal.

Innovatiewijzer

Overzicht van beschikbare innovaties en ervaringen in de GWW-sector