Wat is duurzaamheid?

 • Verantwoord ondernemen. Het is vooral niet alleen maar recyclen en energie besparen, maar veel meer!
 • Er dient een balans te zijn tussen winst, mens en milieu (People, Profit en Planet).
 • Geen korte termijn beleid, maar werken vanuit een toekomstvisie voor de lange termijn.
 • Optimaliseren van je projectresultaat, waarbj de complete levenscyslus wordt beschouwd en afwegingen worden gebaseerd op een balans tussen de 3 P’s.
 • Voor elk project is dat dus anders.

Waarom duurzaamheid?

 • Als wij onze bedrijfsvoering doorzetten in combinatie met de bevolkingsgroei en de groei in de levensstandaard putten we de natuurlijke hulpbronnen uit, neemt de klimaatverandering toe en ontstaat er voedselschaarste.
 • Goedkoop is duurkoop.
 • In Nederland is er tevens schaarste aan leefruimte, maar ook schaarste aan grondstoffen en schaarste aan geld. Slim omgaan met alle aspecten is nodig voor nu en de toekomst.Duurzaamheid levert geld op en voorkomt verspilling.

Hoe worden projecten duurzaam?

 • Door de opdrachtgever te overtuigen van het nut en de noodzaak van de duurzaamheidsgedachten. De keten dient te veranderen! Door de klant en de gebruiker te kennen en indien mogelijk erbij te betrekken.
 • Door het duurzaam denken in het proces te implementeren. Niet denken in oplossingen, maar goed
  aansluiten op behoeften op korte en lange termijn.
 • Door gebruik te maken van de methode zoals omschreven bij het Stappenplan Duurzaam GWW

Hoe moet ik het proces van het project aanpassen?

 • Analyse (omgeving, ‘gebiedsagenda’, stakeholders, kansen, negatieve effecten, easy win’s).
  Doelstellingen vaststellen (ambitie web, actoren) en focus aanbrengen.
 • Bepalen maatregelen en stakeholders (ontwerpeisen, EMVI-criteria, uitbreiding projectscope et cetera). Bewaken van doelstellingen (ambitie web).

Hoe benader je het als het als zoveelste nieuwe item wordt behandeld?

 • Het gaat om je werk en je project steeds iets beter te doen
 • Begin van de huidige job
 • Bespreek wie ze nodig hebben om beter te kunnen werken
 • Bespreek welke werkvelden en thema’s zouden kunnen helpen
 • Bespreek wie er nodig is om kansen te benutten

Hoe pak het het integraal op:

 • Begin zo snel mogelijk, vooraan in het proces meeste effect
 • Pak de thema’s uit omgevingswijzer
 • Kijk wie nodig is om totale opgave helder te krijgen
 • Kijk waar je meest effect kunt hebben wie daarvoor nodig is
 • Communiceer waar je focus op legt
 • Focus geeft structuur

Hoe zorg je dat het binnen een organisatie blijvend opgepakt wordt:

 • Betrek het MT: ze zijn aanjager en coach
 • Benader het als: hoe kun je het proces beter doen
 • Pas het in de praktijk in een ‘veilige omgeving’: de pilot
 • Neem als adviseur duurzaamheid niet alle verantwoordelijkheid op je, maar geef anderen in het team de verantwoordelijkheid
 • Combineer korte termijn successen met ontwikkeling van een aanpak voor succes op lange termijn.
 • Kwantificeer de resultaten en besparingen.