Ridder van Montfoortlaan, Hazerswoude-Dorp

De gemeente Alphen aan den Rijn wilde een duurzame oplossing. Met de Aanpak Duurzaam GWW in de hand wilde de gemeente samen met ingenieursbureau Megaborn in dit zeer zettingsgevoelige gebied minder dan 30 cm zetting in 30 jaar realiseren. Er is een vervolgens, in samenspraak met de milieudienst, een keuze gemaakt uit verschillende lichtgewicht constructiematerialen en gekeken naar de positieve effecten op thema’s van het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW. Thema’s zoals Total Cost of Ownership (TCO), innovatie, beperking van gebruik van primaire grondstoffen, klimaat, bereikbaarheid en water.

Dit leidde uiteindelijk tot een een combinatie van gebroken argex in de rioolsleuf en een toplaag van schuimglas. Schuimglas is een superlicht soort grind dat wel vier keer lichter is dan water. Daarnaast is het ook duurzaam en milieuvriendelijk. Het basisproduct van schuimglas is glasmeel, dat ontstaat bij de recycling van glas. Met deze duurzame innovatie is een evenwichtsconstructie ontwikkeld die naar verwachting zelfs maximaal 7 cm zetting betekent in 30 jaar. Daarmee wordt een nog grotere bijdrage geleverd aan materiaalbesparing, lagere  onderhoudskosten, betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en draagt bij aan de circulaire economie.

Binnen enkele jaren is duidelijk hoe het schuimglas zich houdt in de straten. De gemeente houdt de ontwikkeling van de zetting, de constructieve effecten en de milieutechnische aspecten via een uitgebreid metingenprotocol in de gaten. Als het schuimglas goede resultaten oplevert, wordt gekeken of het schuimglas op meer plekken kan worden gebruikt.