HOV2 Europalaan, Nuenen

De gemeente Nuenen heeft Megaborn ingeschakeld om in zeer korte tijd een DO voor een groot en complex project voor een complete herinrichting/reconstructie om te zetten naar een UAV-gc – E&C-contract en dat Europees aan te besteden. Megaborn heeft het E&C-contract op basis van UAV-gc en Duurzaam GWW opgezet voor maximale kansenbenutting voor het beschikbare budget en maximale risicobeheersing dat op tijd en binnen budget de maximale kwaliteit wordt geleverd. Ook met maximale aandacht voor voorkomen sluipverkeer, overlastbeperking, veiligheid voor weggebruikers e.d. De uitvraag heeft nu opgeleverd dat de weg voor 20 jaar wordt gegarandeerd (dus geen onderhoudskosten) en dat geluidsreductie gegarandeerd wordt op -4,0 dBa gedurende 20 jaar! (oorspronkelijk zou dat -2,5 dBa alleen bij aanleg zijn!). Nuenen heeft Megaborn vervolgens i.v.m. de aanwezige kennis en kunde gevraagd om ook het contractmanagement te doen. Daarbij kwam dat contractmanagement voor dergelijke projecten relatief nieuw was voor Nuenen en zij dit graag ook verankerd wilden zien worden in hun organisatie. De betrokken personen worden ook meegenomen in de SCB-strategieën/mogelijkheden en overwegingen om voor een bepaald strategie te kiezen.

De doelstelling van het project luidde: Zorgen dat het project binnen budget met maximale kwaliteit en met zo min mogelijke verstoring en op tijd en tot grote tevredenheid van de bewoners, bedrijven en gemeente gerealiseerd kan worden. De case is ook leermateriaal voor Duurzaam GWW.