De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in bedrijven substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering en in de keten. Dit kunnen bedrijven bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten. Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten.

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en zijn projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie. Megaborn is zelf gecertificeerd op trede/niveau 5 van de prestatieladder!

De plaats van een bedrijf op de ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan alle eisen voldoet.

De CO2-Prestatieladder in de praktijk

Bedrijven die inschrijven op een aanbesteding waarin het Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding (BPKV)-criterium CO2 -Prestatieladder is opgenomen kunnen op twee verschillende manieren voldoen aan dit criterium. In beide gevallen moet het bedrijf binnen een jaar na gunning en vervolgens jaarlijks gedurende de looptijd van het project aantonen dat het voldoet aan het BPKV-criterium.

  1. De eerste mogelijkheid is dat het bedrijf beschikt over een CO2-bewust Certificaat en dat overlegt. Hiermee toont het bedrijf aan dat het gehele bedrijf CO2-bewust handelt, ook in de projecten die het uitvoert, waarbij de niveaus van het certificaat en van het BPKV-criterium vergelijkbaar zijn.
  2. De tweede mogelijkheid is dat het bedrijf specifiek op projectniveau aantoont dat het voor het project in kwestie voldoet aan het ambitieniveau en de onderliggende niveaus waarmee het heeft ingeschreven.

Bij aanbesteding met het BPKV-criterium CO2 -Prestatieladder is het hebben of behalen van een CO2-bewust certificaat dus geen vereiste, maar een manier om aan het BPKV-criterium te voldoen.