Megaborn werkt aan de Greendeal 3.0

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (GD DGWW 2.0) is gestart in 2017 en heeft als ambitie om “duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten”. Het doel hierbij was om in 2020 alle relevante GWW-projecten uit te voeren met de Aanpak Duurzaam GWW. Deze Green Deal loopt eind 2020 af.

Uit de monitoring en evaluaties blijkt dat er in de periode 2017-2020 een waardevol netwerk is opgebouwd met mooie resultaten, maar dat een echte doorbraak in de sector nog niet heeft plaatsgevonden. Er moet nog veel gebeuren en DGWW moet sneller worden doorgevoerd om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Megaborn is momenteel als een van de actieve ontwikkelaars van de Aanpak DuurzaamGWW en trekkers van de Green Deal met meerdere partijen in gesprek over de voortzetting van de Green Deal in een versie 3.0. of een andere geschikte vorm. Tegelijkertijd ontwikkelt Megaborn nieuwe handleidingen, korte trainingen en webtools om het praktisch, concreet en makkelijker toepasbaar te maken in de projecten. De eigen Megaborn-ervaring is dat dat de Aanpak niet alleen helpt duurzaamheid beter een plaats te geven in de projecten. De aanpak helpt ook met het sneller en effectiever uitvoeren van standaard-projecten.

De aandachtspunten die men momenteel meeneemt voor Greendeal 3.0 zijn momenteel:

  • Meer aandacht voor duurzaamheid in de vroege projectfasen. (Hier is de meeste winst behalen)
  • Meer aandacht voor duurzaamheid bij beheer en onderhoud.
  • Inzetten op verdere concretisering van de Aanpak DGWW en ontwikkelen hulpmiddelen en tips/tricks.
  • Een betere monitoring van de resultaten en effectiviteit van de aanpak DuurzaamGWW.
  • De vrijblijvendheid deels wegnemen, door het maken van heldere afspraken voor deelnemers op onderdelen van de Green Deal, zoals voor doorontwikkeling, specifieke transities, sub-doelen als emissieloze bouwplaats e.d.

Het streven is om uiterlijk in de zomer van 2021 alles klaar en ondertekend te hebben.

Zo doet Megaborn haar best om iedere dag een stap dichterbij te komen bij een duurzamere samenleving.

Heeft u vragen over de aanpak DuurzaamGWW, of heeft u vragen wat Megaborn nog meer voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen op het gebied van verduurzaming? Neem dan contact op met Niels van Amstel. 06 52 315 366 niels.van.amstel@megaborn.com