Propositie Circulaire Economie

Met de introductie van de functie Minister van Klimaat en Economische Zaken krijgt klimaat een extra focus in de politiek. Een van de speerpunten binnen de transitieagenda’s is de Circulaire Economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. In plaats van grondstoffen te winnen, te verbruiken en uiteindelijk af te danken als afval, worden grondstoffen steeds opnieuw en zo goed mogelijk gebruikt. En circulaire economie wordt breder bekeken dan alleen grondstoffen. Het gaat om het verantwoord omgaan met alle ‘resources’.

Het doel van een circulaire economie luidt als volgt:
Het doel van een circulaire economie is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dus het zo goed mogelijk gebruiken van de ‘resources’.

De politiek is nog zoekende naar de wijze waarop men in Nederland zo effectief en efficiënt mogelijk invulling kan geven aan de doelstellingen op het gebied van circulaire economie.

Circulaire economie en Duurzaam GWW

Met de Aanpak Duurzaam GWW wordt circulariteit (en duurzaamheid) naar een hoger plan getild en worden doelstellingen op gebied van onder meer energie, klimaat, materialen en budgetten in samenhang opgepakt. De ruimtelijke opgave is namelijk breder dan alleen bouwen. We gaan van het incidenteel zoeken naar en meenemen van kansen voor circulariteit naar het structureel meenemen van dit onderwerp. We creëren een verandering in het systeemdenken. Het toepassen van de aanpak Duurzaam GWW levert een grote (financiële) winst in GWW-werken, en zelfs in de gehele bouwsector:

  • Reductie van 10% op onderhoud;
  • Reductie van 20% op de doorlooptijd/inspraak;
  • Reductie van 20% – 30% op materialen.

Megaborn heeft voor de tweede kamer een position paper geschreven over bovengenoemde wijze waarop het werken met de Aanpak Duurzaam GWW kan bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen op het gebied van circulaire economie. Dit paper is ‘gepitched’ tijdens een propositie aan o.a. leden van het ministerie van economische zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en teamleden van het transitieteam.

Green Deal Duurzaam GWW, NLingenieurs

Megaborn is mede-ontwikkelaar en trekker van de Aanpak Duurzaam GWW en mede-opsteller van de Green Deals Duurzaam GWW 1.0 en 2.0. In het proces van de totstandkoming van de Green Deals heeft Megaborn zowel de rol als verbinder als inhoudelijk deskundige vervult. De invulling van deze rollen bestond uit het verbinden van geïnteresseerden organisaties, het enthousiasmeren van organisaties en het schrijven van de teksten van de Green Deals.

De Green Deals omvatten diverse producten die Megaborn aanbied voor organisaties die aan de slag willen met de Aanpak, zoals een statement, visie(nota), strategie (notities) en een uitvoeringsprogramma.