Vervolgcursus PAO

Megaborn Traffic Development BV | LinkedInPAO Techniek en Management (PAOTM) | LinkedIn

Op 9 en 10 december 2021 zal PAO de vervolgcursus Aanpak DuurzaamGWW geven.

De inhoud van deze cursus wordt verzorgd door onze eigen Niels van Amstel van Megaborn, in samenwerking met Dura Vermeer, RRR advice en SKAO

Tijdens deze training behandelen we de volgende vragen:

  • Hoe kan je als opdrachtgever ambities, eisen en gunningcriteria logisch en effectief bepalen?
  • Hoe kan je ambities en kansen als opdrachtnemer beïnvloeden en hoe kan je concreet invulling geven aan het ontwerp en de uitvoering?
  • Hoe kan je de ambities vast houden tijdens het projectproces met aandacht voor tijd, budgetten, kwaliteit en de stakeholdertevredenheid?

Ben je een beleidsmedewerker, projectleider, ontwerper of inkoper bij een publieke opdrachtgever, een adviseur van een ingenieur- of adviesbureau of projectleider van een bouwbedrijf? Meld je dan aan en leer hoe ook jij concreet invulling kan geven aan duurzaamheid in je projecten!

Aanmelding kan op de website van PAO via deze link.

Mocht je na de afgelopen cursus of deze nieuwe cursus toch nog vragen hebben over hoe de aanpak DuurzaamGWW jouw organisatie of projecten duurzamer en beter kan maken? Of heb je toch iets meer hulp nodig?

Neem dan contact op met Niels van Amstel m:06 52 315 366 & Niels.van.amstel@megaborn.com

Megaborn werkt aan verdere ontwikkeling Aanpak Duurzaam GWW

Greendeal 3.0 in ontwikkeling

Megaborn niveau 5 CO2 prestatieladder!

Cursus Duurzaam GWW op 21 en 28 mei

Duurzaamheid, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Begrippen waar je niet meer omheen komt. Maar hoe geef je hier concreet invulling aan? Dat leer je tijdens de PAO cursus Duurzaam GWW. Deze procesaanpak leert je vanuit een omgeving naar het project kijken en forse ambities van de organisatie te vertalen naar concrete projectambities, met een focus op gericht maximaal resultaat.
Je maakt kennis met de Aanpak Duurzaam GWW, je leert praktisch met de aanpak en de methodieken te spelen en de effecten van acties te onderkennen. Je ervaart hoe het simpel kan bijdragen aan projecten die duurzamer zijn zonder dat het veel extra inspanning vergt, behalve breder kijken en tegelijkertijd focus aanbrengen. De cursus wordt gegeven door de mede-ontwikkelaars van de Aanpak Duurzaam GWW die het al sinds 2000 dagelijks toepassen in projecten. Daardoor leer je meer over de gedachte achter de Aanpak Duurzaam GWW en komen er veel praktijkvoorbeelden aan de orde (extra focus dit jaar).

Slimmer, sneller en effectiever duurzame resultaten

Na het volgen van de cursus kan je een concrete projectinkadering geven om zo slimmer, sneller en effectiever te komen tot duurzame resultaten, voor nu en in de toekomst.

  • De opdrachtgever leert hoe ambities, eisen en gunningscriteria logisch en effectief kunnen worden bepaald.
  • De opdrachtnemer leert hoe hij ambities en kansen kan beïnvloeden en hoe hij daar concreet invulling aan kan geven in het ontwerp en de uitvoering.
  • Beide partijen leren hoe ze ambities vast kunnen houden tijdens de realisatie en de (systeemgerichte) kwaliteitsbewaking en hoe ze stakeholders betrokken kunnen houden.

Bedoeld voor:

  • Publieke opdrachtgevers in de GWW: beleid en projectinitiatief, organisatie, projectvoorbereiding, projectbegeleiding.
  • Adviseurs van de ingenieurs- en adviesbureaus: ontwerp en advisering, contractvoorbereiding
  • Bouwbedrijven: de zelf ontwerpende en uitvoerende opdrachtnemers, evenals aannemers die deze aspecten uitbesteden.

Schrijf je hier in!

Uniek GWW-project in één keer goed, kan dat?

Door Niels van Amstel, contractmanager UAV-GC

Het was een uniek project, met traditionele valkuilen. Een aantal konden we overwinnen dankzij de Aanpak Duurzaam GWW, andere bleken haast niet te omzeilen. Of zou dat toch kunnen?

In alle opzichten uniek
Het project Venuslaan in Nieuw-Lekkerland was in alle opzichten een uniek project voor de gemeente en de betrokkenen. Er was én een nieuwe contractvorm én volledige bewonersparticipatie én een nieuwe organisatie én een niet exact afgebakende projectopgave.

Om daar handen en voeten aan te geven was er wel al de Aanpak Duurzaam GWW. Opdrachtgevers en bedrijven in de GWW-sector nemen duurzaamheidsaspecten mee vanaf de vroegste planfase.

Ik leid u door het project, in 9 lessen.

Les 1: hele in plaats van halve wijk
Bij het bepalen van de projectopgave kwamen de projectleiders en ik tot de gedeelde conclusie dat we de hele wijk moesten oppakken in plaats van de halve. We konden effectiever werken en konden het contract beter afbakenen. We werkten met een contractvorm waarbij de aannemer ontwerp en realisatie voor zijn rekening zou nemen.

Les 2: nutspartijen betrekken
Met behulp van systems engineering en de SSKramingen bracht ik alle elementen en objecten in beeld. Doordat je één geheel hebt, loop je minder risico op niet-dekkende eisen. Hoogstens langs de randen en…. als je met nutspartijen te maken krijgt. Je kunt nog zo veel opnemen in de proceseisen, het blijft een apart gebeuren. We hadden de projectmensen van de nutspartijen dus niet vanaf het begin betrokken, maar de les is dat volgende keer zeker wel te doen. Binnen een ander traject heb ik gezien dat je hiermee problemen kunt voorkomen.

Les 3: diegene aanspreken die norm stelt
De bewonersparticipatie bepalen bleek eenvoudiger dan gedacht. We besloten hierover direct de wethouder te benaderen, want hij heeft daar een beeld bij en is de bepalende factor 90% van de mensen moest geen zwaarwegende problemen hebben, zo hebben we afgesproken. Goed om snel te weten, zodat we het contract en de EMVI daarop konden inrichten. De les dus: direct diegene aanspreken die de norm stelt.

Les 4: communicatie met bewoners
Een risicoanalyse aan de hand van een enquête onder de bewoners gaf een goed beeld over de stemming onder de 300 huishoudens in de buurt. Slechts zo’n 25 huishoudens zouden wel eens lastig kunnen zijn. Dat risico maakten we redelijk beheersbaar door een extra bewonersavond in te lassen.

Les 5: aannemers op tijd consulteren
Toen kon ik op zoek naar capabele aannemers die zich ook ten volle bewust waren van de 90%-opgave. En die waren er, wel met suggesties voor praktische voorwaarden om dan ook verantwoord te kunnen inschrijven. Nog een les: de aannemers vroegtijdig consulteren. Dat had succes: er was vrijwel volledige instemming van de bewoners op het ontwerp.

Les 6: eisen, wensen en betrokkenheid
Dan de nieuwe organisatie en het scherp krijgen van de eisen, wensen en hoe de diverse partijen betrokken willen worden. Als ze al betrokken willen worden. Dat wilden ze wel, maar dat was niet meteen even duidelijk. Ik leerde dat ik het als een ondersteuning van hun proces had moeten brengen. En het ook vanuit hun werk had moeten benaderen.

Les 7: niet meteen ingaan op beperkingen
We gingen in recordtijd naar aanbesteding en gunning, feitelijk binnen 8 maanden. Maar, dat had nog sneller gekund. Als ik in de eerste gezamenlijke bespreking puur had bevraagd op wat de deelnemers wilden, zonder op eventuele beperkingen in te gaan.

Les 8: alle relevante stukken op tafel
Met behulp van de SSK-ramingen en DuboCalc zijn vervolgens ook verschillende effecten van variaties in sets van eisen in beeld gebracht. En is ook redelijk goed afgestemd hoe effecten doorwerken. Maar, net niet met alle betrokkenen. En dat is wel nodig. Dus, les 8: krijg alle relevante stukken op tafel.

Les 9: variabelen en keuzes
Vervolgens moet je met de juiste mensen nagaan welke variabelen er zijn en hoe keuzes uitpakken. Dat kom je later tegen en dan verlies je alsnog de tijd die je denkt te besparen aan de voorkant.

Stap in goede richting

Nu het werk vrijwel is afgerond zie je de effecten, positief en negatief. In één keer goed, dat niet. Maar wel een flinke stap in die richting. De cyclus van beleid naar realisatie is doorlopen, een deel van de winst is geboekt.

Doordat het project gestructureerd is opgepakt en ook gestructureerd is verwoord, kan het gebruikt worden als format voor volgende projecten. Zeker met de onderleggers als Omgevingswijzer en de later met de groep opgestelde sets van maatregelen. En pakt het beleid onze 9 lessen op, dan kan de winst gemaximaliseerd. Het beeld van duurzaamheid in proces: elke partij zorgt dat de volgende groep beter kan presteren.

Duurzaam duur?

Door Tony Tessers, gemeente Molenwaard

Een woonwijk duurzaam herinrichten? Dat dit kan binnen de financiële ruimte die beschikbaar is voor een traditionele aanpak, bewijst het herinrichtingsproject van de Venuslaan in Nieuw-Lekkerland.

Kunnen we het niet wat langer mee laten gaan?
Neem als uitgangspunt voor je ontwerp een langere levensduur. Daarmee kun je ook over een langere termijn afschrijven en dat bespaart zomaar 20% of meer op de kosten. En daarmee speel je niet alleen ruimte vrij voor het gebruik van duurzamere materialen, maar lever je ook gelijk een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot (de shovel komt nu één keer in de 40 jaar i.p.v. één keer in de 30 jaar in de wijk).

Kunnen we het niet hergebruiken?
Gebruik van sloophout binnenshuis is vanzelfsprekend. Vintagekleding is trendy. Maar een klinker of tegel hergebruiken is dat nog niet. Ontwerpers van de openbare ruimte kunnen toch niet achter blijven!! Maak naam als ontwerper met slim hergebruik van materialen. Zo blijf je binnen je budget en voorkom je uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en sluit je aan bij een trend.

Moet alles wel op de schop?
Voor de voet opwerken en een integrale aanpak. Als we toch bezig zijn nemen we alles gelijk maar mee. Niet doen! Weeg eerst nut en noodzaak drie keer af. Is het wel nodig om alle rioolstrengen eruit te halen? Kan best zijn dat ze nog vele jaren meekunnen en er zijn methoden genoeg om de levensduur te verlengen. Niets doen is het meest duurzaam.

Kan het een beetje minder?
Is al die verharding wel nodig? Moeten we die beschoeiing wel terugplaatsen? Minder verharde oppervlakte, minder water af te voeren, en een kleinere diameter voor de riolering. Minder beschoeiing betekent meer natuurlijke oever, meer variatie in de natuurlijke begroeiing en een veiliger oever.

Kan het met ander materiaal?
Een asfaltverharding is vele malen meer belastend voor het milieu dan een elementenverharding. Het aanbrengen van asfalt is veel duurder dan een elementenverharding. Hetzelfde geldt voor staal. De productie van staal kost extreem veel energie. Ook hier is duurzaam het goedkoopste alternatief.

Kunnen we de natuur niet z’n gang laten gaan?
Van nature hebben we de onnatuurlijke neiging om alles in te willen richten. Maar wat is een mooiere speelplek dan een verruigd stukje terrein waar niet wordt gesnoeid en geschoffeld. Maar wel effe in overleg met de omwonenden s.v.p.! En als we op de ene plek de natuur z’n gang laten gaan kunnen we op een andere plek wat extra’s doen, bijvoorbeeld een vlindertuin aanleggen. Het onderhoud? Bewoners leveren daar graag een bijdrage aan, als je ze erover mee laat denken.

Duurzaam werken? Het kan gewoon vanaf vandaag. Budget is geen probleem!