Artikelen door Jeroen Winkelmolen

Propositie Circulaire Economie

Met de introductie van de functie Minister van Klimaat en Economische Zaken krijgt klimaat een extra focus in de politiek. Een van de speerpunten binnen de transitieagenda’s is de Circulaire Economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie […]

Green Deal Duurzaam GWW, NLingenieurs

Megaborn is mede-ontwikkelaar en trekker van de Aanpak Duurzaam GWW en mede-opsteller van de Green Deals Duurzaam GWW 1.0 en 2.0. In het proces van de totstandkoming van de Green Deals heeft Megaborn zowel de rol als verbinder als inhoudelijk deskundige vervult. De invulling van deze rollen bestond uit het verbinden van geïnteresseerden organisaties, het […]

Coaching, Brabantse Delta

Megaborn vervult voor diverse opdrachtgevers een coachende rol op het gebied van Duurzaam GWW. Bij het waterschap Brabantse Delta vervult Megaborn deze rol binnen het project Verbetering Regionale Keringen. In dit project wordt gewerkt aan de verbetering van verschillende categorieën keringen die in 2013 zijn getoetst en afgekeurd, namelijk: Keringen langs regionale wateren als Mark, […]

Revitalisering De Hagen, Vianen

De gemeente Vianen was voornemens om de infrastructuur op bedrijventerrein De Hagen te revitaliseren. De aanleiding was de aanwezige problematiek betreffende de doorstroming, fietsveiligheid, wateroverlast én achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. De door de gemeente geformuleerde doelstelling van het project luidde: Het revitaliseren van de infrastructuur van bedrijventerrein De Hagen Vianen binnen de beschikbare […]