Ambitiewebsessie Park Maashorst, Uden

De gemeente Uden is bezig met de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Park Maashorst. Voor Park Maashorst heeft Uden de ambitie een hoogwaardig, duurzaam en groen woonmilieu te realiseren. Hierbij lopen de te realiseren woningen, omgeving en entree van de Maashorst in elkaar over en hebben deze onlosmakelijk met elkaar te maken. De gemeente Uden was nog zoekende naar de wijze waarop concreet invulling kon worden gegeven aan de duurzame ambities: waar de focus op dient te liggen en welke maatregelen ze kunnen treffen.

Park Maashorst en Duurzaam GWW

Om de gemeente hierin te begeleiden heeft Megaborn een interactieve Ambitiewebsessie georganiseerd. Het resultaat van deze sessie is:

  • een interessante discussie met nieuwe eye-openers voor de projectteamleden zoals nieuwe interessante betrokken disciplines/belanghebbenden
  • een ingevuld Ambitieweb met duidelijke focusthema’s
  • een verantwoording naar het bestuur voor de keuze én het niet kiezen van bepaalde focusthema’s
  • aansluiting van het project op het beleid van de gemeente
  • een overzicht met duurzame maatregelen die men kan treffen om invulling te geven aan de focusthema’s