Megaborn gecertificeerd van niveau 3 naar 5 op CO2-Prestatieladder!

Megaborn heeft onlangs (mei 2019) het CO2-bewust certificaat voor niveau 5 mogen ontvangen. Hiermee zijn we van niveau 3 naar niveau 5 gegaan en voldoen daarmee aan de eisen die CO2-Prestatieladder stelt. Megaborn toont aan bewust duurzaam te ondernemen. We hebben oog voor de impact van onze onderneming op de leefomgeving en werken permanent aan het reduceren van deze impact. Hier zijn we trots op.

Meer informatie en documenten met betrekking tot de CO2-Prestatieladder (bij Megaborn) is hier te vinden.